Wystąpienia mieszkańców – Studio otwarte.
Tematyka społeczna, sprawy bieżące …

Czas dla Mieszkańca