Informacje z Mazowsza 25 / 2023

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o sukcesie „Kulturalnej szkoły na Mazowszu” i internetowej platformie Teatru Polskiego, a także nowych drogach w subregionie radomskim, dużych inwestycjach z unijnym wsparciem w subregionie żyrardowskim, wyremontowanym zabytkowym szpitalu w Rudce oraz wsparciu dla ukraińskich dzieci.

ReklamaINFROMACJE