Informacje z Mazowsza 30 / 2023

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o szansie na zagrożone do tej pory środki unijne dla Mazowsza po zmianie rządu, a także o szybkiej diagnostyce sepsy w szpitalu bródnowskim, budowie mostu na Narwi w gminie Rzewnie, pogarszającym się stanie zdrowia emocjonalnego i psychicznego dzieci oraz rozbudowie szkoły w Jastrzębi.

ReklamaINFROMACJE