Informacje z Mazowsza 34 / 2023

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o problemie nadwagi i otyłości wśród dzieci na Mazowszu, projekcie budowy linii kolejowej do lotniska w Modlinie, powiększonym radomskim skansenie i zmodernizowanych obiektach: ośrodku pomocy społecznej w Glinojecku i szkole w Parysowie.

ReklamaINFROMACJE